کار ۳۹۴ پروژه در بخش های مختلف تکمیل شده است

1.jpg

3 حمل 1401

محترم مولوی عبدالولی عادل، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی که روز سه شنبه سوم حوت، در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های امارت اسلامی صحبت می کرد گفت که این شرکت از مجموع پروژه هایش توانسته است ۳۹۴ پروژه را در بخش‌های مختلف تکمیل نماید.
افزون بر تکمیل ۳۹۴ پروژه در بخش های مختلف، از آغاز کار عملی کانال قوش تیپه، تکمیل ۳ بلاک شهرک بگرامی و آغاز پروژه بگرامی، شهرک غزنوی و شهرک لاله به عنوان دستاوردهای عمده شرکت انکشاف ملی عنوان شد.
محترم ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی نیز در ادامه این کنفرانس خبری گفت: در صورتی که ادارات پروژه دهنده بودجه تطبیق پروژه ها را در دسترس شرکت انکشاف ملی قرار دهند، این شرکت ۷۴۵ پروژه تحت کار را نیز تکمیل خواهد کرد. 
او از تکمیل پروژه کانال قوش تیپه طی پنجسال، احداث کمپلکس زراعتی صنعتی حیرتان و احداث فابریکه جدید تولید سمنت در فابریکات سمنت غوری، به عنوان مهمترین برنامه های آینده شرکت انکشاف ملی یاد کرد.
به گفته معاون انسجام امور تولید و تجارت، ۱۷۰۰جریب زمین، ۱۲ تعمیر، ۱۱۱ دکان و یک مارکیت، از چنگال غاصبین وزورمندان به نفع شرکت انکشاف ملی استرداد شده است.
وی تصریح کرد که شرکت انکشاف ملی در حدود ۸۰ درصد مکلفیت های مالیاتی اش را تصفیه کرده و در حدود ۲۴.۷ میلیارد افغانی به بدهکاران و تسهیل کنندگان شرکت پرداخت شده است.