حافظ ضیاءالحق جواد

CEO.jpg

3 حمل 1401

پیام رئیس شرکت دولتی هوتل انترکانتیننتال
با عنایت بر اینکه ریاست عمومی شرکت های دولتی وظیفه سکرتریت هیئت نظارت شرکت های دولتی را به عهده دارد، هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی به عنوان اداره همآهنگ کننده با رویکرد حمایتی از فعالیت ها، روندهای کاری و وضعیت مالی شرکت های دولتی به صورت متداوم نظارت می نماید تا شرکت ها به صورت تدریجی به پا ایستاده شوند. قبلا شرکت های دولتی به صورت تصدی فعالیت می کردند و از یک سری مشکلاتی رنج می بردند. یکی از مشکلات قبلی تصدی ها ناشی از مرتبط بودن هر تصدی به یک اداره ی خاص دولتی بود. از همین رو به منظور ایجاد تحول مثبت در این سکتور، قانون شرکت های دولتی را تدوین گردید تا شرکت ها به صورت بهتر فعالیت بتوانند و به صورت تدریجی به خودکفایی مالی برسند.
دیدگاه امارت اسلامی افغانستان به خصوص وزارت مالیه حمایت از شرکت های دولتی است تا به صورت مستقلانه در امور خود فعالیت نمایند و ظرفیت های تجارتی شانرا افزایش دهند. تلاش ما اینست که تسهیلات لازم را برای شرکت ها در بخش های مربوطه فراهم کنیم تا شرکت ها به منفعت آمده و عوایدی را که از این بخش بدست می آورند صرف خریداری تجهیزات مدرن و بلند بردن ظرفیت های مسلکی و تولیدی شان نمایند تا به منفعت برسند و به بودجه ملی کشور کمک نمایند.