صالون کابل هوتل انترکانتیننتال

2.jpg

24 March 2022
صالون کابل هوتل انترکانتیننتال با مجهزترین امکانات آماده پزیرائی محافل رسمی شما عزیزان میباشد.
هوتل انترکانتیننتال یگانه هوتل ملی و تاریخی در سطح کشور
شماره های تماس:
0745105454
0745115454
0745125454