Kandahar Hall / Ballroom

Kandahar.png

خدمات و امکانات هوتل:

هوتل انترکانتیننتال به عنوان یگانه هوتلی ملی و تاریخی کشور در بهترین موقعیت جغرافیائی شهر کابل با داشتن فضای باز دلنشین قرار گرفته است، اتاق های هوتل انترکانتیننتال با وسایل و تجهیزات لازم تجهیز گردیده، انترنت وایفای رایگان در تمام اتاق ها و محل های که مهمانان گشت و گذار می نمایند مهیا گردیده است. بدون شک وقت سپری کردن دراتاق های وی آی پی هوتل انترکانتیننتال تجربه به یاد ماندنی خواهد بود، رستورانت های بزرگ بهاری (سرحوض) و خزانی در فضای داخلی با عرضه انواع مختلف غذاهای لذیر داخلی و خارجی همیشه در خدمت مهمانان عزیز قرار دارد.


هوتل انترکانتینتال همیشه در صدد فراهم سازی خدمات یاد شده با کیفیت و به موقع به مشتریان خویش باشد تا باشد بعد از تجربه نمودن خدمات هوتل مهمانان عزیز خواهان همیشه انترکانتیننتال را انتخاب نموده و همچنان رسم مهمان نوازی هوتل انترکانتیننتال را با دوستان خویش در میان گذاشته و به ایشان توصیه نماید تا از خدمات هوتل انترکانتیننتال استفاده نمایند.


هوتل انترکانتیننتال در صدد ایجاد هماهنگی و مشارکت میان شرکت های سیاحتی، شرکت های هوایی و شرکت های مدیریت محافل می باشد تا باشد تمام ادارات مفاد خویش در تامین مفاد ادارات دیگر دریافت و جستجونماید.


هوتل انترکانتیننتال به منظور فراهم سازی خدمات با کیفیت مهمان نوازی با امکانات به دست داشته خویش که در ذیل تذکر یافته است در خدمت مشتریان خویش قرار دارد .

  • حوض آب بازی؛
  • سالون ورزشی؛
  • اتاق کنفرانس؛
  • صالون های محافل؛
  • مرکز تجارتی